کتاب خداچیه؟ کیه؟ کو؟ - جلد رو

خدا چیه؟ کیه؟ کو؟

کتاب خدا چیه؟ کیه؟ کو؟ با موضوع خداشناسی برای کودکان ۶ تا ۱۰ سال نوشته شده است. در این کتاب تلاش شده به سوالات کودکان درباره خدا به صورت شعر و توضیح به طور ملموسی پاسخ گفته شود. عکس های زیبای این کتاب آن را جذاب کرده است. در این کتاب به ۲۰ سوال درباره‌ی خدا با استدلال هایی که برای کودکان قابل فهم است، پاسخ داده شده است.